miércoles, 2 de mayo de 2012

Pels qui no volen justícia gratis

Deixant de banda aquelles organitzacions sense ànim de lucre que presten serveis d'advocats gratis, existeix l'anomenat torn d'ofici. Es tracta d'un servei públic que és prestat per diversos advocats que cobreix 24 hores i els 365 dies de l'any.